top of page
0 2 BD Mojmírova Architektonická štúdia Vizualizácia Interiér.jpg

BD Mojmírova

Miesto: Košice - Staré mesto

Rok: 2015

Mestský dom v pamiatkovej zóne centra mesta Košice prešiel rekonštrukciou a zmenou užívania do pôvodnej funkcie bývania. Pôvodné voľne koncipované dispozície sa upravili a rozdelili tak, aby vznikli na typickom podlaží dve bytové jednotky a v suteréne a podkroví po jednej väčšej bytovej jednotke. Podkrovie bolo pôvodne bez využitia, jeho zobytnenie si vyžadovalo špeciálne statické a akustické riešenia. Vonkajšia obnova fasád a výmena výplňových konštrukcií boli navrhované v spolupráci s pamiatkovým úradom.

bottom of page