top of page
0 BD Spišská Belá Architektonická štúdia Vizualizácia Exteriér.jpg

BD Spišská Belá

Miesto: Spišská Belá

Rok: 2021

Spolupráca: AIP projekt, s.r.o.

Developerským zámerom v Spišskej Belej je vytvorenie novej obytnej štvrte so zástavbou bytových domov a množstvom zelene s detskými ihriskami. Hmota prvých dvoch 5-podlažných budov je v ľudskej mierke, čomu napomáha aj ustúpenie najvyššieho podlažia. Parkovisko je riešené pod zemou, čo vytvorilo možnosť tvarovania terénu a jeho následné využitie ako verejný priestor.

bottom of page