top of page

Cenník architektúra

Architektonická štúdia stavby

Architektonická štúdia tvorí základnú predstavu o budúcej stavbe, v ktorej sa overujú všetky požiadavky investora, dispozičné možnosti, estetika vonkajšieho a vnútorného prostredia, vzťah k okoliu stavby a charakteru pozemku. V cene štúdie je 1 variant s viacerými úpravami a alternatívami najzásadnejších častí. Po dohode s klientom je možné upraviť rozsah výstupu štúdie, alebo ju ukončiť na úrovni konceptu.

Obsah štúdie
Situácia, pôdorysy, rez, pohľady, jednoduché vizualizácie v neobmedzenom počte

Cena: 17 €/m² (cena sa prispôsobuje typu a veľkosti stavby) Dodanie: 12 týždňov

Vizualizácia vo vyššej kvalite od 70 €/ks

Podklady potrebné pre začiatok prác na štúdii

  • Územnoplánovacia informácia (UPI), resp. informácia o miestnych regulatívoch (index zastavanosti, podlažnosť, výška stavby, odstupy od susedných pozemkov, atď, vyjadrenie vydáva obec/mesto, alebo jej orgán konajúci v týchto záležitostiach)

  • Fotodokumentácia pozemku

  • Výškopis a polohopis pozemku

  • Pokiaľ sa jedná o pozemok v zástavbe, je potrebné aj zameranie vonkajších obrysov existujúcich a susedných budov spolu s ich otvormi (okná)

  • V prípade rekonštrukcie je potrebný digitálny podklad existujúceho stavu

  • V prípade, ak horeuvedené podklady nemáte, vieme ich zabezpečiť (individuálne nacenenie)

 

Poznámka
Je možné, že pre potreby správneho dokončenia štúdie je potrebné prizvať projektanta profesistu ako statik, elektrikár, vodár a pod. Potreba týchto konzultácií je v predstihu komunikovaná s klientom. Cena od 100 € nad rámec dohodnutej cenovej ponuky, cena záleží na rozsahu potrebnej spolupráce s profesistom.

Interiérová štúdia

V prvom rade sa pri interiéroch zaoberáme návrhom/ úpravou dispozície, neskôr návrhom farebného a materiálového konceptu, umiestnenia zariaďovacích predmetov, dekoračných prvkov a návrhu funkčného hmotového riešenia nábytku. V cene štúdie je 1 variant s viacerými úpravami a alternatívami najzásadnejších častí. Po dohode s klientom je možné upraviť rozsah výstupu štúdie, alebo ju ukončiť na úrovni konceptu.

Obsah štúdie
Pôdorys (návrh/úprava dispozície), pôdorys elektroinštalácií, pohľady na nábytkové zostavy, kladačské plány obkladov a dlažieb, jednoduché vizualizácie v neobmedzenom počte

Cena: 17 €/m² (cena sa prispôsobuje typu a veľkosti stavby)Dodanie: 12 týždňov

Vizualizácia vo vyššej kvalite od 70 €/ks

Podklady potrebné pre začiatok prác na štúdii

  • Digitálny podklad existujúceho stavu min. pôdorysy a 1x rez

  • Dokumentácia všetkých rozvodov a inštalácií ak majú byť zachované

  • Fotodokumentácia

  • V prípade, ak uvedené podklady nemáte, vieme ich zabezpečiť (individuálne nacenenie)

 

Poznámka
Je možné, že pre potreby správneho dokončenia štúdie bude potrebné prizvať projektanta profesistu ako statik, elektrikár, vodár a pod. Potreba týchto konzultácií je v predstihu komunikovaná s klientom. Cena od 100 € nad rámec dohodnutej cenovej ponuky, cena záleží na rozsahu potrebnej spolupráce s profesistom.

Cenník ostatné služby

Konzultácie

Ak má klient požiadavku, ktorá nezapadá do žiadnej kategórie architektúry alebo interiéru cena je odvodená na základe predpokladanej časovej náročnosti.

Cena: od 35 €/hod.

Zameranie priestoru

Pre začiatok prác je potrebné mať priestor presne zameraný a spracovaný vo formáte dwg. Obsah podľa dohody.

Cena: od 3 €/m² 

Cestovné náklady

Pri projektoch mimo mesta Košice a jeho najbližšieho okolia sú ku projektu účtované náklady na dopravu.

Cena: od 25 €/hod.

Partneri:
Asset 10_4x.png
01-–-fin.jpg
BPR_logo_black_300.png
vizitka mojdomček.png
bottom of page