top of page
0 RD Kováčová Architektonická štúdia Vizualizácia Exteriér.jpg

TalpaHouse Kováčová

Miesto: Kováčová

Rok: 2022

Tím Talpa House

Krtkodom v strmom svahu je preslnený vďaka svojej hlavnej - západnej fasáde. Spálňa je od dennej časti odčlenená atypickou zimnou záhradou, aby tak zabezpečovala úplné súkromie aj vďaka svojej orientácii. Vstupná časť domu spolu s garážou tvoria materiálovo samostatnú hmotu, ustúpenú dovnútra oproti hlavnej fasáde. Presklená fasáda dennej časti tak vpustí do interiéru južné slnko a krtkodom sa na prvý pohľad javí menší a útulnejší aj napriek rozlohe viac ako 270 m². Pôdorysný tvar objektu bol prispôsobený terénu, aby redukoval zemné práce a masívne výkopy.

bottom of page