top of page
2 Urbanistická štúdia SOŠPT Šaca Exteriér Vizualizácia.jpg

SOŠPT Šaca

Miesto: Košice Šaca

Rok: 2024

Cieľom urbanistického návrhu bolo vytvorenie moderného stredoškolského campusu, ktorého jednotlivé časti budú spolu prepojené do jedného funkčného celku. Hlavnou myšlienkou zjednotenia a prepojenia areálu je vytvorenie novej urbanistickej a komunikačnej osi, ktorá v pozdĺžnom smere západ-východ funkčne priamočiaro prepojí väčšinu existujúcich  a navrhovaných objektov. Os je navrhnutá vo vizuálne prístupnej časti campusu, čím naberá na dôležitosti aj jej estetická a verejná hodnota.

bottom of page