top of page
0 RD Maša Architektonická štúdia Vizualizácia Exteriér.jpg

RD Maša

Miesto: Baška - Maša

Rok: 2018

Zadaním štúdie bol návrh rekreačného objektu s možnosťou trvalého bývania v záhradkárskej lokalite, ktorá sa pomaly mení na zónu s rodinnými domami. Vzhľadom na pozdĺžny charakter pozemku je aj stavba líniová s postupným radením funkcií. Vzhľadom na úzky pozemok bolo cieľom navrhnúť kompaktnú stavbu, tvarovo jednoduchú, ktorá by obsiahla všetky potrebné funkcie. Z dôvodu orientácie stavby a výhľadov bola zvolená pultová strecha, ktorá v najvyššej časti vytvára čiastočné poschodie obsahujúce spálňu s pracovňou a kúpeľňu. Západná fasáda ako jediná orientovaná do záhrady je dominantne transparentná, aby kompenzovala nedostatok iných výhľadov z domu. Súčasťou transparentnej fasády je zavesená strešná konštrukcia nad terasou a výrazná je aj priľahlá ohnisková stena, ktorá umožňuje sledovanie ohňa z terasy a interiéru domu.

bottom of page