top of page
0 Photomap Office Architektonická štúdia Interiér Realizácia.jpg

Photomap Office

Miesto: Košice

Rok: 2021-2022

Dispozičný návrh kancelárskych priestorov vychádzal z prirodzených daností priestoru (orientácia voči svetovým stranám, poloha terás, veľkosť okien a pod.) a z požiadaviek klienta, ktoré boli podrobne komunikované. V určitých miestach komunikácie sa jednalo priam až o návrh nového interného fungovania firmy. Materiály, farebnosť a doplnky boli vyberané tak, aby priestor pôsobil domáckym dojmom a zároveň dostatočne reprezentatívne. V priestore sa po celú dobu návrhu hľadal kompromis medzi teplým - studeným, tvrdým - mäkkým a svetlým - tmavým. Tieto kontrasty sú badateľné v každej časti priestoru.

Autor fotografií:
Mgr.art. Marek Bernát/     
            Videopreteba

bottom of page