top of page
0 Biznispark Rampová Vizualizácia Exteriér.jpg

Biznis Park Rampová II.

Miesto: Košice

Rok: 2017

Spolupráca: AIP projekt, s.r.o.

Cieľom druhej etapy Biznis Parku Rampová je rozšíriť areál o nové skladovo-výrobné haly a jeden administratívny objekt. Objekt administratívy je navrhnutý v tesnej blízkosti existujúceho vstupu do areálu a má potenciál mať prezentačnú funkciu v podobe showroomu, alebo prestížnej predajne. Spolu s dostavbou nových objektov bola v areály lepšie navrhnutá dopravná infraštruktúra, spevnené plochy pre chodcov a okrasné zelené zóny.

bottom of page