top of page
0 Športová hala ZUŠ Poprad Vizualizácia Exteriér.jpg

Športová hala so ZUŠ Poprad

Miesto: Poprad

Rok: 2019

Spolupráca: AIP projekt, s.r.o.

Multifunkčný objekt je jasne definovaný hranicami parcely a jeho hmotové členenie zodpovedá funkčnému rozdeleniu. Najväčšou časťou objektu je športová hala, ktorá má prísne ortogonálny tvar a je navrhnutá v oceľovom konštrukčnom systéme. Ďalšie dve menšie časti objektu vizuálne rovnaké ale funkčne odlišné, slúžia športovým aj umelecko-edukačným účelom. Spoločný komunikačný priestor pozdĺž celého stredného traktu je jedinečný svojou otvorenosťou, ktorá vizuálne pokračuje k oblohe cez dlhý strešný svetlík. Napriek priestorovej otvorenosti tohto traktu sú všetky prevádzky oddelené.

bottom of page